Olemme erikoistuneet ammatilliseen tukihenkilötyöhön ja jälkihuoltonuorten tuettuun asumiseen, mutta tuotamme monipuolisesti myös muita avohuollon palveluita. Yhteisöllisyys on meille tärkeä arvo ja pyrimme saamaan kaikille asiakkaillemme kokemuksen porukkaan kuulumisesta. Työskentelymme on toiminnallista ja kaikenlainen liikunta, seikkailu ja luontoaktiviteetit ovat meille tärkeitä. Pidämme tukitapaamisia kotien ja harrastepaikkojen lisäksi toimitilassamme Turussa ja metsässämme, jossa on mahdollista nauttia luonnon rauhasta ja esimerkiksi seikkailutoiminnasta, uimisesta, grillaamisesta, marjastamisesta ja sienestämisestä.TUETTU ASUMINEN

Tarjoamme jälkihuoltonuorille tuettua asumista Turussa ja Raisiossa. Palvelumme pitää sisällään vankkaa ja monipuolista tukea. Palveluun kuuluu tiivis oman työntekijän tuki, laaja puhelinpäivystys tutun ammattilaisen kanssa ja mahdollisuus hyödyntää yksilöllisten tarpeiden mukaan Särskild Oy:n ammattilaisten osaamista, kuten lyhytterapiaa, eläinavusteista työskentelyä ja neuropsykiatrista valmennusta. Tuetun asumisen asiakkaillamme on mahdollisuus osallistua työparin vetämään laadukkaaseen jälkihuollon vertaisryhmätoimintaan. Tuetun asumisen palvelumme sopii 18-24 -vuotiaille jälkihuoltonuorille, joilla on suurempi tuen tarve johtuen esimerkiksi mielenterveydellisistä haasteista, päihdeongelmista tai vaikeuksista sitoutua opintoihin/kuntoutukseen/työhön. Työskentelyotteemme on kokonaisvaltainen ja nuori saa koko osaamisemme käyttöönsä. Emme ainoastaan ohjaa nuorta sopivien palveluiden tai päivätekemisen piiriin. Me myös panostamme siihen, että nuori sitoutuu käynteihin. Tämä voi tarkoittaa käytännössä kuskaamista alkuvaiheessa, yhteydenpitoa hoitavaan tahoon tai oppilaitokseen ja nuoren positiivista motivoimista. Tuetun asumisen palvelumme ei ole vain pikaisia käyntejä nuoren luona. Harrastamme nuorten kanssa liikuntaa, käymme syömässä ja elokuvissa, laitamme nuorten kanssa ruokaa ja autamme tukiasioissa ja virastoasioinnissa. Palvelua saavat nuoret asuvat meidän asunnoissamme tai omissa vuokra-asunnoissaan. Tuetun asumisen paikkoja on rajoitetusti, tällä hetkellä muutamalle nuorelle kerrallaan. Kysy lisää tai pyydä esite/tarjous: Jesse Särs p. 044 289 5191 tai jesse.sars@sarskild.fi.AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTYÖ

Särskildin ammatilliset tukihenkilöt ovat lastensuojelun kokeneita ammattilaisia, joita yhdistää aktiivisuus ja elämänmyönteinen asenne. Ammatillinen tukihenkilö tukee lasta toiminnallisen tekemisen ja keskustelun kautta. Säännölliset tukitapaamiset johtavat usein siihen, että lapsen ja tukihenkilön välille muodostuu luottamuksellinen suhde, jonka puitteissa asioista on helppo keskustella.

Ammatillisessa tukihenkilötyössä harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan koulussa, perhe- tai kaverisuhteissa ja oikeastaan millä tahansa elämän alueella. Tukihenkilötyöhön hakeudutaan kunnan sosiaalipalvelujen kautta.

Palveluun on mahdollista yhdistää eläinavusteista työskentelyä, neuropsykiatrista valmennusta tai vanhemmuuden tukemista.


RYHMÄTOIMINTA

Ryhmässä on voimaa! Toteutamme tilauksesta kunnan tarpeisiin sopivaa ryhmämuotoista toimintaa.

Ryhmätoiminta sopii lapsille, joiden tavoitteena on esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelu, kaverisuhteiden luominen tai aktivoituminen. Ryhmämuotoisessa tuessa on monia hyviä puolia. Se on lapsille yhteisöllisempää ja mahdollistaa vertaistuen. Kunnalle se on tuntuvasti kustannustehokkaampaa.

Suosituimmat ryhmämme ovat lapsille suunnattuja toimintaryhmiä. Ne toimivat kevyempänä vaihtoehtona ammatilliselle tukihenkilötyölle. Sisältö on hyvin samanlaista, mutta ryhmämuotoista. Meillä on monissa kunnissa ryhmä jo toiminnassa. Kysele oman kuntasi tilannetta palvelukoordinaattoriltamme!


PERHETYÖ JA TEHOSTETTU PERHETYÖ

Moniammatillinen perhetyön tiimimme on valmiina haasteisiin! Perhetyön avulla kodin arki rakennetaan yhdessä vanhempien kanssa turvalliseksi, lapsen ikätasoista kasvua ja kehitystä tukevaksi. Tavoitteena on perheen vuorovaikutustaitojen ja omatoimisen pärjäämisen vahvistaminen. Jokainen perhe on erilainen, joten tavoitteista sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Palveluihimme kuuluvat sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö. Perhetyöntekijöitämme on kiitetty asiantunteviksi, sympaattisiksi ja joustaviksi ammattilaisiksi. Perhetyöntekijämme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja löytävät yhdessä perheen kanssa parhaat toimintamallit perheen arjen tueksi.


NEPSY-VALMENNUS

Valmennusta erityisille lapsille! Särskildin Nepsy-tiimistä löytyy jokaiselle timanttinen valmentaja.

Ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa tapaamme lasta 5-20 kertaa. Valmennuksessa harjoitellaan taitoja, joiden avulla esimerkiksi ADD-ADHD- tai autismin kirjon diagnoosin saanut lapsi pärjää arjessaan paremmin. Valmennus toteutetaan lapsen luonnollisessa ympäristössä kotona, koulussa tai harrastuksissa. Käytössämme on myös tarkoitukseen sopivat toimitilat ja valmennukseen on yleensä mahdollista yhdistää vertaistukitapaaminen.

Särskildin Nepsy-tiimissä on monta koulutettua valmentajaa, joiden ammatillinen tausta on lastensuojelussa, erityisopetuksessa, perhetyössä tai sairaanhoidossa.


KOTIIN VIETÄVÄ KUNTOUTUS AIKUISILLE JA JÄLKIHUOLTONUORILLE

Kotiin vietävässä kuntoutuksessa ammattilainen tukee aikuisen tai jälkihuoltonuoren elämänhallinnan- tai vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja esimerkiksi vuorokausirytmin säilyttämistä sekä opiskelussa, työelämässä tai kuntoutuksessa pärjäämistä. Tavoitteena on tukea asiakkaan omien voimavarojen kehittymistä sillä tavalla, että kotona asuminen on mahdollista ja mielekästä.


MUUTA

Olemme pieni, joustava, uskollinen ja palveluhenkinen yritys. Soittakaa meille milloin tahansa ja voimme yhdessä miettiä asiakkaiden tarpeisiin sopivaa palvelua tai kehittää kanssanne uusia tapoja tukea lapsia ja perheitä. Meillä on toimistollamme hyvää eli vahvaa kahvia, jos haluatte tulla tutustumaan toimintaamme!

Lisätietoja palveluistamme ja tarjouspyynnöt:

Palvelukoordinaattori Wilhelmiina Vuori p. 041 318 7100 tai wilhelmiina.vuori@sarskild.fi.

Tuetun asumisen palveluun liittyvät tiedustelut: Toiminnanjohtaja Jesse Särs p. 044 289 5191 tai jesse.sars@sarskild.fi.