AMMATILLISET TUKIHENKILÖT

Särskildin ammatilliset tukihenkilöt ovat lastensuojelun kokeneita ammattilaisia, joita yhdistää aktiivisuus ja elämänmyönteinen asenne. Ammatillinen tukihenkilö tukee lasta toiminnallisen tekemisen ja keskustelun kautta. Säännölliset tukitapaamiset johtavat usein siihen, että lapsen ja tukihenkilön välille muodostuu luottamuksellinen suhde, jonka puitteissa asioista on helppo keskustella.

Ammatillisessa tukihenkilötyössä harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan koulussa, perhe- tai kaverisuhteissa ja oikeastaan millä tahansa elämän alueella. Tukihenkilötyöhön hakeudutaan kunnan sosiaalipalvelujen kautta.

Särskildin tukihenkilötyössä on mahdollisuus siirtyä ryhmämuotoiseen tukeen yksilötyöskentelyn lopetusvaiheessa tai kun lapsen tavoitteena on esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelu, kaverisuhteiden luominen tai aktivoituminen. Ryhmämuotoisessa tuessa on monia hyviä puolia. Se on lapsille yhteisöllisempää ja mahdollistaa vertaistuen. Kunnalle se on tuntuvasti kustannustehokkaampaa. Ryhmämuotoinen tukityö on tarkoitettu matalan kynnyksen tueksi tilanteisiin, joissa yksilötyö ei ole asiakkaan tarpeiden mukaista.RYHMÄTOIMINTA


Ryhmässä on voimaa! Särskildin ryhmämuotoisessa työskentelyssä tuemme lapsia ja perheitä ammattilaisen opastamana vertaistuen kautta. Toteutamme ryhmiä niin lapsille kuin perheille.

Ryhmät suunnittelee ja ohjaa Särskildin tukihenkilöt ja moniammatillinen Nepsy-tiimi, jossa on osaamista moneen lähtöön. Perhetyöntekijämme vetävät ryhmää, jossa harjoitellaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Ryhmä kokoontuu viikoittain 10 viikon ajan ja mukaan otetaan 2-3 perhettä kerralla. Erityisopettajamme vetävät ryhmää, joka on suunniteltu koulupudokkaille.  Tukihenkilömme vetävät puolestaan ryhmiä, joissa pääpaino on liikunnallisissa aktiviteeteissa.  Suunnittelemme ja toteutamme ryhmiä myös tilauksesta. Viihtyisät toimitilamme Tuomaanpolulla ovat kaikkien ryhmien käytettävissä. Ryhmämme ovat aina pieniä ja niitä vetää pääsääntöisesti työpari.

Tiedotamme alkavista ryhmistä suoraan kuntien perhepalveluihin ja tiivistetysti tämän sivun kautta. Olethan yhteydessä, jos haluat tiedustella paikkoja tai keskustella tarpeisiin räätälöidystä ryhmästä!

Syksyllä 2020 alkavat ryhmät:

- NEPSY-RYHMÄ

- VERTAISRYHMÄ NEPSY-PERHEILLE

- TYTTÖJEN TOIMINTARYHMÄ (NOIN 10-14 -VUOTIAILLE)

- POIKIEN TOIMINTARYHMÄ (NOIN 10-14 -VUOTIAILLE)

- JÄLKIHUOLTONUORTEN RYHMÄ

- KOULUPUDOKKAIDEN RYHMÄ

- LAUTAPELIKERHO

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät palveluesitteestä (katso alla, sivun lopussa)

NEPSY-VALMENNUS


Valmennusta erityisille lapsille! Särskildin Nepsy-tiimistä löytyy jokaiselle timanttinen valmentaja.

Ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa tapaamme lasta viikoittain 2-3 kuukauden ajan. Valmennuksessa harjoitellaan taitoja, joiden avulla adhd- tai aspergerdiagnoosin saanut lapsi pärjää arjessaan paremmin. Työskentely tapahtuu lapsen luonnollisessa ympäristössä kotona, koulussa tai harrastuksissa. Käytössämme on myös tarkoitukseen sopivat toimitilat ja valmennukseen on yleensä mahdollista yhdistää vertaistukitapaaminen.


Särskildin Nepsy-tiimissä on monta koulutettua valmentajaa, joiden ammatillinen tausta on lastensuojelussa, erityisopetuksessa, perhetyössä tai sairaanhoidossa.
MUUT PALVELUT

JÄLKIHUOLLON PALVELUT

Meillä on paljon kokemusta itsenäistyvien nuorten ja jälkihuoltonuorten tukemisesta. Tarjoamme jälkihuoltonuorille aidosti tukevaa ja välittävää yksilö- ja ryhmätoimintaa. Kysy lisää!

PERHETYÖ

Tuotamme valituissa kunnissa pienimuotoisesti perhetyötä. Emme markkinoi perhetyötä tämän enempää, mutta mikäli haluat tehdä kanssamme yhteistyötä perhetyön merkeissä, niin ole yhteydessä!


TUTUSTU  RYHMIIN JA MUIHIN PALVELUIHIMME  PALVELUESITTEESTÄ!