Olemme erikoistuneet ammatilliseen tukihenkilötyöhön, mutta tuotamme monipuolisesti ja joustavasti myös muita avohuollon palveluita. Yhteisöllisyys on meille tärkeä arvo ja pyrimme saamaan kaikille asiakkaillemme kokemuksen porukkaan kuulumisesta. Työskentelymme on toiminnallista ja kaikenlainen liikunta, seikkailu ja luontoaktiviteetit ovat meille rakkaita. Pidämme tukitapaamisia kotien ja harrastepaikkojen lisäksi toimitilassamme Turussa ja metsässämme, jossa on mahdollista nauttia luonnon rauhasta ja esimerkiksi seikkailutoiminnasta, uimisesta, grillaamisesta, marjastamisesta ja sienestämisestä.

AMMATILLISET TUKIHENKILÖT

Särskildin ammatilliset tukihenkilöt ovat lastensuojelun kokeneita ammattilaisia, joita yhdistää aktiivisuus ja elämänmyönteinen asenne. Ammatillinen tukihenkilö tukee lasta toiminnallisen tekemisen ja keskustelun kautta. Säännölliset tukitapaamiset johtavat usein siihen, että lapsen ja tukihenkilön välille muodostuu luottamuksellinen suhde, jonka puitteissa asioista on helppo keskustella.

Ammatillisessa tukihenkilötyössä harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan koulussa, perhe- tai kaverisuhteissa ja oikeastaan millä tahansa elämän alueella. Tukihenkilötyöhön hakeudutaan kunnan sosiaalipalvelujen kautta.
RYHMÄTOIMINTA


Ryhmässä on voimaa! Toteutamme tilauksesta kunnan tarpeisiin sopivaa ryhmämuotoista toimintaa.

Särskildin tukihenkilötyössä on mahdollisuus siirtyä ryhmämuotoiseen tukeen yksilötyöskentelyn lopetusvaiheessa tai kun lapsen tavoitteena on esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelu, kaverisuhteiden luominen tai aktivoituminen. Ryhmämuotoisessa tuessa on monia hyviä puolia. Se on lapsille yhteisöllisempää ja mahdollistaa vertaistuen. Kunnalle se on tuntuvasti kustannustehokkaampaa.

Suosituimmat ryhmämme ovat pienemmille lapsille (n. 8-14 -vuotiaille) suunnattuja toimintaryhmiä. Ne toimivat kevyempänä vaihtoehtona ammatilliselle tukihenkilötyölle. Sisältö on hyvin samanlaista, mutta ryhmämuotoista. Meillä on monissa kunnissa ryhmä jo toiminnassa. Kysele oman kuntasi tilannetta palvelukoordinaattoriltamme!
PERHETYÖ JA TEHOSTETTU PERHETYÖ

Moniammatillinen perhetyön tiimimme on valmiina haasteisiin! Perhetyön avulla kodin arki rakennetaan yhdessä vanhempien kanssa turvalliseksi, lapsen ikätasoista kasvua ja kehitystä tukevaksi. Tavoitteena on perheen vuorovaikutustaitojen ja omatoimisen pärjäämisen vahvistaminen. Jokainen perhe on erilainen, joten tavoitteista sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Palveluihimme kuuluvat sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö. Perhetyöntekijöitämme on kiitetty asiantunteviksi, sympaattisiksi ja joustaviksi ammattilaisiksi. Perhetyöntekijämme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja löytävät yhdessä perheen kanssa parhaat toimintamallit perheen arjen tueksi.

MUUT PALVELUT

JÄLKIHUOLLON PALVELUT

Meillä on paljon kokemusta jälkihuoltonuorten tukemisesta. Useimmiten tuki koostuu yksilötyöstä, mutta meillä on valmiudet myös jälkihuoltoryhmän perustamiseen. Jälkihuollon kautta tuetaan nuoren arjen- ja elämänhallinnan taitojen kehittymistä ja ohjataan tarvittavan tuen piiriin. Tuki rakennetaan nuoren aikuisen yksilöllisiä tavoitteita tukevaksi. Olemme tottuneet työskentelemään kaikenlaisten nuorten kanssa, myös sellaisten, joilla on vakavia päihde- tai mielenterveysongelmia. Teemme yhteistyötä psykiatristen hoitotahojen ja päihdetyötä tarjoavien toimijoiden kanssa taataksemme nuorelle riittävän tuen.


NEPSY-VALMENNUS

Valmennusta erityisille lapsille! Särskildin Nepsy-tiimistä löytyy jokaiselle timanttinen valmentaja.

Ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa tapaamme lasta 5-20 kertaa. Valmennuksessa harjoitellaan taitoja, joiden avulla esimerkiksi ADD-ADHD- tai aspergerdiagnoosin saanut lapsi pärjää arjessaan paremmin. Valmennus toteutetaan lapsen luonnollisessa ympäristössä kotona, koulussa tai harrastuksissa. Käytössämme on myös tarkoitukseen sopivat toimitilat ja valmennukseen on yleensä mahdollista yhdistää vertaistukitapaaminen.

Särskildin Nepsy-tiimissä on monta koulutettua valmentajaa, joiden ammatillinen tausta on lastensuojelussa, erityisopetuksessa, perhetyössä tai sairaanhoidossa.


KOTIIN VIETÄVÄ KUNTOUTUS AIKUISILLE JA JÄLKIHUOLTONUORILLE

Kotiinvietävässä kuntoutuksessa ammattilainen tukee aikuisen tai jälkihuoltonuoren elämänhallinnan- tai vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja esimerkiksi vuorokausirytmin säilyttämistä sekä opiskelussa, työelämässä tai kuntoutuksessa pärjäämistä. Tavoitteena on tukea asiakkaan omien voimavarojen kehittymistä sillä tavalla, että kotona asuminen on mahdollista ja mielekästä.
MUUTA

Olemme pieni, joustava, uskollinen ja palveluhenkinen yritys. Soittakaa meille milloin tahansa ja voimme yhdessä miettiä asiakkaiden tarpeisiin sopivaa palvelua tai kehittää kanssanne uusia tapoja tukea lapsia ja perheitä. Meillä on toimistollamme hyvää eli vahvaa kahvia, jos haluatte tulla tutustumaan toimintaamme!

Lisätietoja palveluista: Jesse Särs p.044 289 5191 tai jesse.sars@sarskild.fi.