Olemme erikoistuneet ammatilliseen tukihenkilötyöhön ja jälkihuollon palveluihin, mutta tuotamme myös muita avohuollon palveluita Varsinais-Suomen alueella. Yhteisöllisyys on meille tärkeä arvo ja pyrimme saamaan kaikille asiakkaillemme kokemuksen porukkaan kuulumisesta. Työskentelymme on toiminnallista ja kaikenlainen liikunta, seikkailu ja luontoaktiviteetit ovat meille tärkeitä. Pidämme tukitapaamisia kotien ja harrastepaikkojen lisäksi toimitilassamme Turussa ja metsässämme, jossa on mahdollista nauttia luonnon rauhasta ja esimerkiksi seikkailutoiminnasta, uimisesta, grillaamisesta, marjastamisesta ja sienestämisestä.

TUETTU ASUMINEN JÄLKIHUOLTONUORILLE        Paikkatilanne:  Yksi paikka on vapautumassa.  Tiedustelut Wilhelmiina Vuori p. 041 318 7100 tai wilhelmiina.vuori@sarskild.fi (päivitetty 1.6.2024)

Tarjoamme jälkihuoltonuorille tuettua asumista Turussa ja ympäristökunnissa sijaitsevissa hajasijoitetuissa tukiasunnoissamme. Pystymme tuottamaan palvelua myös muissa lähialueen kunnissa. Palvelumme pitää sisällään vankkaa, joustavaa ja monipuolista tukea, rennon ammattimaisella otteella. Tapaamisia pidetään tuen tasosta riippuen 1-7 kertaa viikossa. Palveluun kuuluu muuttopalvelu, tiivis oman työntekijän/työparin tuki, puhelinpäivystys tutun ammattilaisen tarjoamana ja mahdollisuus hyödyntää yksilöllisten tarpeiden mukaan Särskild Oy:n ammattilaisten osaamista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lyhytterapiaa, dialektista käyttäytymisterapiaa, toimintaterapiaa, eläinavusteista työskentelyä tai neuropsykiatrista valmennusta. Tuetun asumisen asiakkaillamme on halutessaan mahdollisuus osallistua  jälkihuollon ryhmätoimintaan tai yhteistapaamisille.

Tuetun asumisen palvelumme sopii kaikille 18-24 -vuotiaille jälkihuoltonuorille, joilla on tuen tarvetta  ja motivaatiota ottaa tukea vastaan. Työskentelyotteemme on kokonaisvaltainen ja nuori saa koko osaamisemme käyttöönsä. Ohjaamme nuoria sopiviin palveluihin ja panostamme siihen, että nuori sitoutuu käynteihin. Tämä voi tarkoittaa käytännössä kuljettamista alkuvaiheessa, yhteydenpitoa hoitaviin tahoihin ja nuoren aikuisen kannustamista. Tavoitteena on itsenäinen pärjääminen tukiasumisen jälkeen!

Palvelua saavat nuoret asuvat joko meidän tukiasunnoissamme tai omissa vuokra-asunnoissaan. Annamme nuorille riittävästi aikaa ja välitämme. Pidämme nuorille lajikokeiluja, harrastamme nuorten kanssa liikuntaa ja kokkailemme yhdessä, teemme reissuja, ulkoilemme ja autamme tukiasioissa sekä virastoasioinnissa. Kuljemme kunkin nuoren kanssa kohti yhdessä sopimiamme tavoitteita. Arjen sujuessa itsenäisemmin tukea kevennetään  ilman että tukiasunnosta on kiire muuttaa pois.

Jälkihuoltonuorten tuetun asumisen palvelumme on suunniteltu yhdessä nuorten, kokemusasiantuntijoiden ja jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden kanssa ja sitä kehitetään edelleen nuoria kuunnellen. 100% tuetun asumisen nuoristamme suosittelisi palveluamme kavereilleen *  ja konseptimme on saanut Lastensuojelun keskusliitolta ja Huoltaja-säätiöltä kunniamaininnan Lastensuojelun arjen sankarit -kilpailussa.

Tuetun asumisen paikkoja on rajoitetusti.

Kysy lisää tai pyydä esite/tarjous: Jesse Särs p. 044 289 5191 tai jesse.sars@sarskild.fi.

*asiakastyytyväisyyskysely 10/2023.


JÄLKIHUOLLON OHJAUS

Jälkihuollon ohjauksessa tuemme nuorten itsenäistä asumista ja autamme erilaisissa arjen asioissa. Opastamme nuoria sopivien palveluiden pariin ja autamme virastoasioinneissa ja tukien hakemisessa. Toiminnan tavoitteet sovitaan yksilöllisesti. Jälkihuollon ohjaus voi sisältää myös aktivointia ja kaikenlaista tukihenkilötyöstä tuttua toiminnallista tekemistä. Tapaamisia on yleensä 1-2 kertaa viikossa nuoren arkiympäristössä. Tapaamisten välissä nuorilla on mahdollisuus pitää yhteyttä omaan työntekijään.


AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTYÖ

Särskildin ammatilliset tukihenkilöt ovat lastensuojelun kokeneita ammattilaisia, joita yhdistää aktiivisuus ja elämänmyönteinen asenne. Ammatillinen tukihenkilö tukee lasta toiminnallisen tekemisen ja keskustelun kautta. Säännölliset tukitapaamiset johtavat usein siihen, että lapsen ja tukihenkilön välille muodostuu luottamuksellinen suhde, jonka puitteissa asioista on helppo keskustella.

Ammatillisessa tukihenkilötyössä harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan koulussa, perhe- tai kaverisuhteissa ja oikeastaan millä tahansa elämän alueella. Tukihenkilötyöhön hakeudutaan kunnan sosiaalipalvelujen kautta.

Palveluun on mahdollista yhdistää eläinavusteista työskentelyä, neuropsykiatrista valmennusta tai vanhemmuuden tukemista.


RYHMÄTOIMINTA

Ryhmässä on voimaa! Toteutamme tilauksesta kunnan tarpeisiin sopivaa ryhmämuotoista toimintaa.

Ryhmätoiminta sopii lapsille, joiden tavoitteena on esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelu, kaverisuhteiden luominen tai aktivoituminen. Ryhmämuotoisessa tuessa on monia hyviä puolia. Se on lapsille yhteisöllisempää ja mahdollistaa vertaistuen. Kunnalle se on tuntuvasti kustannustehokkaampaa.

Suosituimmat ryhmämme ovat lapsille suunnattuja toimintaryhmiä. Ne toimivat kevyempänä vaihtoehtona ammatilliselle tukihenkilötyölle. Sisältö on hyvin samanlaista, mutta ryhmämuotoista. Meillä on monissa kunnissa ryhmä jo toiminnassa. Kysele oman kuntasi tilannetta palvelukoordinaattoriltamme!

Järjestämme yhteistyössä muiden palveluntuottajien ja seurojen kanssa liikuntatoimintaa ympäri vuoden. Tähän ryhmätoimintaan on mahdollista osallistua oman työntekijän kanssa esimerkiksi tukihenkilötoiminnan tai perhetyön kautta.


PERHETYÖ JA TEHOSTETTU PERHETYÖ

Perhetyön avulla kodin arki rakennetaan yhdessä vanhempien kanssa turvalliseksi, lapsen ikätasoista kasvua ja kehitystä tukevaksi. Tavoitteena on perheen vuorovaikutustaitojen ja omatoimisen pärjäämisen vahvistaminen. Jokainen perhe on erilainen, joten tavoitteista sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Palveluihimme kuuluvat sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö. Perhetyöntekijöitämme on kiitetty asiantunteviksi, sympaattisiksi ja joustaviksi ammattilaisiksi. Perhetyöntekijämme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja löytävät yhdessä perheen kanssa parhaat toimintamallit perheen arjen tueksi. Hyödynnämme perhetyössämme perheterapeuttista osaamista.


NEPSY-VALMENNUS

Ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa tapaamme lasta tai nuorta aikuista 5-20 kertaa. Valmennuksessa harjoitellaan taitoja, joiden avulla esimerkiksi ADD-, ADHD- tai autismin kirjon diagnoosin saanut lapsi tai nuori aikuinen pärjää arjessaan paremmin. Valmennus toteutetaan lapsen luonnollisessa ympäristössä kotona, koulussa tai harrastuksissa. Käytössämme on myös tarkoitukseen sopivat toimitilat.

Särskildin Nepsy-tiimissä on koulutetuja valmentajia, joiden ammatillinen tausta on lastensuojelussa, erityisopetuksessa, perhetyössä tai sairaanhoidossa.


MUUTA

Olemme pieni, joustava, uskollinen ja palveluhenkinen yritys. Meille saa soittaa milloin tahansa ja voimme yhdessä miettiä asiakkaiden tarpeisiin sopivaa palvelua tai kehittää kanssanne uusia tapoja tukea lapsia ja perheitä. Meillä on toimistollamme hyvää eli vahvaa kahvia, jos haluatte tulla tutustumaan toimintaamme!


Lisätietoja palveluistamme ja tarjouspyynnöt:

Palvelukoordinaattori Wilhelmiina Vuori p. 041 318 7100 tai wilhelmiina.vuori@sarskild.fi.

Jälkihuoltoon ja tuetun asumisen palveluun liittyvät tiedustelut: Toimitusjohtaja Jesse Särs p. 044 289 5191 tai jesse.sars@sarskild.fi.