AMMATILLISET TUKIHENKILÖT

Särskildin ammatilliset tukihenkilöt ovat lastensuojelun kokeneita ammattilaisia, joita yhdistää aktiivisuus ja elämänmyönteinen asenne. Ammatillinen tukihenkilö tukee lasta toiminnallisen tekemisen ja keskustelun kautta. Säännölliset tukitapaamiset johtavat usein siihen, että lapsen ja tukihenkilön välille muodostuu luottamuksellinen suhde, jonka puitteissa asioista on helppo keskustella.

Ammatillisessa tukihenkilötyössä harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan koulussa, perhe- tai kaverisuhteissa ja oikeastaan millä tahansa elämän alueella. Tukihenkilötyöhön hakeudutaan kunnan sosiaalipalvelujen kautta.
RYHMÄTOIMINTA


Ryhmässä on voimaa! Toteutamme tilauksesta kunnan tarpeisiin sopivaa ryhmämuotoista toimintaa.

Särskildin tukihenkilötyössä on mahdollisuus siirtyä ryhmämuotoiseen tukeen yksilötyöskentelyn lopetusvaiheessa tai kun lapsen tavoitteena on esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelu, kaverisuhteiden luominen tai aktivoituminen. Ryhmämuotoisessa tuessa on monia hyviä puolia. Se on lapsille yhteisöllisempää ja mahdollistaa vertaistuen. Kunnalle se on tuntuvasti kustannustehokkaampaa.

Suosituimmat ryhmämme ovat pienemmille lapsille (n. 8-14 -vuotiaille) suunnattuja toimintaryhmiä. Voimme toteuttaa tilauksesta myös nepsy- ja jälkihuoltoryhmiä
NEPSY-VALMENNUS


Valmennusta erityisille lapsille! Särskildin Nepsy-tiimistä löytyy jokaiselle timanttinen valmentaja.


Ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa tapaamme lasta viikoittain 2-3 kuukauden ajan. Valmennuksessa harjoitellaan taitoja, joiden avulla esimerkiksi ADD-ADHD- tai aspergerdiagnoosin saanut lapsi pärjää arjessaan paremmin. Valmennus toteutetaan lapsen luonnollisessa ympäristössä kotona, koulussa tai harrastuksissa. Käytössämme on myös tarkoitukseen sopivat toimitilat ja valmennukseen on yleensä mahdollista yhdistää vertaistukitapaaminen.


Särskildin Nepsy-tiimissä on monta koulutettua valmentajaa, joiden ammatillinen tausta on lastensuojelussa, erityisopetuksessa, perhetyössä tai sairaanhoidossa.
MUUT PALVELUT

JÄLKIHUOLLON PALVELUT

Meillä on paljon kokemusta itsenäistyvien nuorten ja jälkihuoltonuorten tukemisesta. Tarjoamme jälkihuoltonuorille aidosti tukevaa ja välittävää yksilö- ja ryhmätoimintaa. Kysy lisää!

PERHETYÖ JA TEHOSTETTU PERHETYÖ

Tuotamme valituissa kunnissa  perhetyön palveluja. Mikäli kuntanne haluaa tehdä kanssamme yhteistyötä perhetyön merkeissä, niin ole yhteydessä!

KOTIIN VIETÄVÄ KUNTOUTUS AIKUISILLE JA JÄLKIHUOLTONUORILLE

Kotiinvietävässä kuntoutuksessa ammattilainen tukee aikuisen tai jälkihuoltonuoren elämänhallinnan- tai vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja esimerkiksi vuorokausirytmin säilyttämistä sekä opiskelussa/työelämässä/kuntoutuksessa pärjäämistä. Tavoitteena on tukea asiakkaan omien voimavarojen kehittymistä sillä tavalla, että kotona asuminen on mahdollista ja mielekästä.

MUUTA

Olemme pieni, joustava, uskollinen ja palveluhenkinen yritys. Voitte soittaa meille milloin tahansa ja voimme yhdessä miettiä asiakkaiden tarpeisiin sopivaa palvelua tai kehittää kanssanne uusia tapoja tukea lapsia ja perheitä.

Lisätietoja palveluista: Jesse Särs p.044 289 5191 tai jesse.sars@sarskild.fi.